Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2014

PuTTY a KeePass

Pokiaľ pre pripojenie k vzdialeným serverom používate program Putty, určite ste sa stretli s problémom - kde ukladať (bezpečne) heslá k jednotlivým serverom. Tento problém môže z časti vyriešiť "peňaženka" na heslá - KeePass. Stále však ostáva nutnosť kopírovania hesiel do Putty pri prihlasovaní užívateľa.

Existuje jednoduché riešenie, na ktorú som prišiel vďaka tejto stránke.

KeePass totiž umožňuje do políčka URL pri každom zázname v databáze hesiel vyplniť príkaz, ktorý sa vykoná v príkazovom riadku systému (myslím ale, že to funguje len vo Windows) a to pomcou prefixu cmd://.

Ak teda máte v Putty uloženú session pre server "ssh.test.com" pod názvom "ssh.test.com", je ju možné priamo z KeePass spúšťať vtedy ak máte v URL položky vyplnený tento príkaz:

cmd://d:\Install\Putty\putty.exe -load “ssh.test.com″ {USERNAME}@{TITLE} -pw {PASSWORD}

Uloženú session s prihlasovacím menom a heslom z KeePassu potom spustíme jednoducho kombináciou kláves Ctrl + U pri oz…