Pages

Wednesday, December 17, 2008

Operačné zosilňovače

Na internete som našiel pár materiálov, ktoré by sa mohli zísť na skúške z Elektronických systémov.

Operational Amplifier Basics

Op Amp Circuit Collection

No comments: